Nyheter

Best i antibiotika-klassen

Enorme forskjeller: For eksempler bruker Kypros hundre ganger mer antibiotika per kilo produsert kjøtt enn vi gjør i Norge.

Les mer på Norsk Landbruk

skjermbilde-2016-11-23-kl-09-59-11

Program

“Matøkonomien – bærekraftig verdiskaping fra land og hav”

Ordstyrer: Øyvind A. Haram, Sjømat Norge

Kl. 11:00 – Registrering åpner, minglelunsj
Kl. 12:00 – 17:15 – Faglig program
Kl. 18:30 – Lutefisklag

 

PROGRAM

Del 1 – Hva er norsk matøkonomi – hva skjer i internasjonal matøkonomi?

  • Oversikt over og trender i norsk matøkonomi – Dag Sletmo, Senior Vice President and analyst, ‎DNB
  • Trends in global food economy – Patrick Charlton, Vice President, Alltech
  • Fra amerikansk landbruk til norsk havbruk – Einar Wathne, President of Cargill Aqua Nutrition

 

SAMTALEPAUSE

Del 2 – Muligheter og eksempler i norsk matøkonomi

  • Mulighetsrommet i matøkonomien, med bred pensel – Camilla Røsjø, Nofima
  • Kobling mellom blå og grønn sektor gir store verdier– Odd Magne Rødseth, Direktør for akvakulturdivisjonen i EW group

 

Hvor går norsk matøkonomi fremtiden (korte innlegg a/5 min.)

– Fra avfall til Pluss-produkt – Morten Sollerud, Adm.dir. Norilia.

– Avanserte matapplikasjoner fra Norge i internasjonalt konsern – Tormod Thomsen, General manager Firmenich Bjørge Biomarin AS

– Avløp – en lavthengende klimafrukt! – Morten Finborud, Adm. Dir. HIAS

 

SAMTALEPAUSE med noe å biteti

Del 3 – Hva kreves for å realisere mulighetene

  • Ingen ting selger seg selv – Siv Østervold, Hordafôr
  • Innovasjon – en strategisk suksessfaktor – Eirik Selmer-Olsen, Konserndirektør FoU, Tine
  • Kommentar om rammevilkår i norsk matøkonomi – Petter Haas Brubakk, Adm. dir. NHO Mat og Drikke, Geir Ove Ystmark Adm. dir. Sjømat Norge

 

Avslutning: Tore Remman, Leder i NHO Bioøkonomipanel

Lutefisklag i samarbeid med Lutefiskfestivalen

Programkomité

For å sikre topp faglig kvalitet på arenaen er det utnevnt en programkomité med ansvar for faglig innhold og foredragsholdere.

Programkomitéen består av følgende personer:
– Thomas Farstad
CEO, Norway Seafoods Group AS (Leder)

– Øyvind Fylling-Jensen
Adm.dir., Nofima

– Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri, Sjømat Norge

– Sverre Bjørnstad
Adm. dir, Geno

– Gaute Lenvik
Direktør nærings- og matpolitikk, NHO Mat og Drikke


Mandat:

Programkomitéen skal på selvstendig grunnlag utarbeide et program med fokus på både blå og grønn sektor, og som fatter interesse hos og skaper forankring for konferansen INNLANDSHAVET hos toppledere innen industri, finans, akademia, politikk og forvaltning.

Om

INNLANDSHAVET
”Matøkonomien – bærekraftig verdiskaping fra land og hav”

Samarbeidspartnere innenfor næringsliv, politikk, forskningsmiljøer samt havbruks- og landbruksnæringer har i dialog blitt enige om å etablere en ny nasjonal blå-grønn arena for bioøkonomi under fellesbetegnelsen INNLANDSHAVET. Den første arenasamlingen vil foregå i Hamar kulturhus torsdag 3. november 2016 under Lutefiskfestivalen. Det er vår ambisjon å ha en slik arena hvert år koblet til samme arrangement på samme sted, til samme tid.

Til arrangementet i Hamar den 3. november 2016 vil det å ut spesifikke invitasjoner til sentrale, utvalgte nøkkelpersoner innenfor de respektive næringer, politikk og forsknings-/fagmiljøer. Formelt sett er det hhv NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge som står som arrangør, mens den praktiske gjennomføringen av INNLANDSHAVET blir håndtert av Hedmark Kunnskapspark og NHO Innlandet.

Formålet med INNLANDSHAVET er å anskueliggjøre de uforløste mulighetene som vi mener ligger i å samle all matproduksjon i en felles nasjonal strategi. Hver for seg representerer norsk sjømat og landbasert matproduksjon en årlig matvareproduksjon for mange ti-talls milliarder kroner med tusenvis av arbeidsplasser både direkte i næringen, i leverandørindustri og i tjenesteytende næringer.

Det er vår intensjon å samle all kompetanse om dette i en ny nasjonal møteplass for utviklingen av et felles matbegrep og en konkretisering av hva bioøkonomi er og kan bli for Norge. I dette ligger det et mål om å bidra til å styrke og utvikle tradisjonelle råvarer og kjente verdikjeder og realisere mulighetene innenfor nye råvarer og hittil ukjente verdikjeder i en sirkulær økonomi hvor biomassen utnyttes på en bærekraftig måte (sosialt, økonomisk og miljømessig) og hvor matproduksjon kommer først.

BAKGRUNN FOR INITIATIVET

I dag er det ingen felles arena for utveksling av forskning, innovasjon og næringspolitiske muligheter innenfor sjømat og landbruk i Norge. Sjømatnæringen opererer for seg, landbruket for seg. Den blå og grønne næringen mangler en møteplass for å utveksle meninger, kunnskap og framtidstanker. Dette bekreftes i begge næringer og i politisk ledelse.

INNLANDSHAVET har støtte i regjeringen, representert ved tidligere fiskeriminister, nå EU-minister Elisabeth Aspaker, fiskeriminister Per Sandberg, i Stortinget repr. ved Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Knut Storberget og Høyres medlem i næringskomitéen, stortingsrepresentant Gunnar Gundersen.

Bak initiativet til å etablere INNLANDSHAVET står konsernsjef/CEO Thomas Farstad i Norway Seafoods, tidligere statsråd Sylvia Brustad og festivalsjef Oddvar Hemsøe i Lutefiskfestivalen.